Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Blindruk (suvi žig)

Blindruk (suvi žig)

Blindruk (ili suvi žig) je tehnika štampe kojom se željeni oblik ispupčava na papiru.

Slično kao i foliotisak, i blindruk se najčešće koristi na ambalaži duvanskih proizvoda, slatkiša, kozmetičkih proizvoda, vina i ostalih alkoholnih pića, kao i na čestitkama, pozivnicama, zahvalnicama, ali i na ostalim proizvodima poput vizit karti, memoranduma, flajera, kataloga, koverti, fascikla, u knjigama i časopisima (uglavnom naslovna strana).