Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Termografija (bubreća štampa)

Termografija

Termografija je tehnika štampe kojom se dobija efekat ”ispupčavanja” ili ”bubrenja” željene boje. Nastala je kao zamena za duboku štampu.

Termografija se koristi na vizit kartama, pozivnicma, čestitkama, memorandumima, kovertama i sličnim proizvodima od papira i kartona.