Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Magnezijumski klišei

Karakteristike:

Kratak rok izrade.
Odlična toplotna provodnost, trajnost i mali koeficijent termičkog širenja.
Za tiraže do 50.000 otisaka (maksimalno do 300.000 otisaka).
Maksimalni prečnik klišea: 58 cm.
Minimalna debljina linija 0.10 mm (tanje linije su moguće, ali ih ne garantujemo).
Različite debljine klišea: 1.00, 1.75, 3.00 i 7.00 mm.
Dodatne mašinske obrade: freziranje ivica, freziranje unutar klišea, bušenje rupa, košenje ivica.

Naručivanje klišea:

Dostavljanjem elektronske pripreme lično (USB Flash, CD/DVD ili SD card) ili putem email-a.
Dostavljanjem grafičkog filma.
Dostavljanjem opisa, izgleda ili skice otiska kako bi mogla da se izradi odgovorajuća priprema za kliše.

Rokovi izrade:

Klišei bez dodatnih mašinskih obrada: isti dan.
Klišei sa dodatnim mašinskim obradama: uglavnom isti dan, najkasnije sledeći radni dan.
Klišei za foliotisak sa teksturama ili mikroteksturama: 3 radna dana.

Rokovi važe ukoliko je priprema poslata do 10 časova. Ukoliko je priprema poslata nakon 10 časova smatra se kao da je poslata sledeći radni dan. U praksi, rokovi izrade budu ispoštovani u više od 99% narudžbina. U slučaju većih narudžbina ili nepredviđenih okolnosti postoji mogućnost produženja roka za najviše dva radna dana. Ukoliko je neophodna izrada grafičke pripreme, rok za izradu klišea se produžava za onoliko vremena koliko je potrebno za izradu te pripreme.