Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Klišei za foliotisak (zlatotisak)

Foliotisak je tehnika visoke štampe koja se koristi za nanošenje zlatnih, srebrnih, metaliziranih, hologramskih i pigmentnih folija na razne površine poput papira, kartona, plastike, kože i sl. Često se naziva i zlatotisak, po zlatnoj foliji koja se najčešće nanosi ovom tehnikom.

Za dobijanje otiska koristi se kliše i folija na sledeći način:
1. Kliše se montira na grejnu ploču i zagreva do određene temperature.
2. Folija se postavlja iznad materijala na kojem se štampa.
3. Kombinacijom temperature, pritiska i dužine zadržavanja klišea na materijalu preko folije dobija se otisak.

Prilikom štampe foliotiska na papirima i kartonima, ispod materijala na kome se štampa, mogu se stavljati podloge za dobijenja kvalitetnijeg otiska (make ready). Stavljanje tih podloga nije obavezno, ali se preporučuje.

Mi izrađujemo klišee za foliotisak od magnezijuma debljine 1.75, 3.00 i 7.00 mm.

Vršimo dodatne obrade klišea kao što su freziranje i košenje ivica, freziranje unutar klišea i bušenje rupa.