Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Klišei za blindruk

Blindruk je tehnika štampe kojom se željeni oblik ispupčava na papiru. Blindruk se često naziva i suvi žig. Pod blindrukom (suvim žigom) se u štamparstvu nekad misli i na utiskivanje u papir ili kožu. Mi smo usvojili da utiskvanje u kožu i ostale mekane materijale nazivamo preg.

Za dobijanje otiska koristi se matrica i patrica na sledeći način:
1. Matrica (kliše u negativu) se postavlja na gornju ploču mašine, iznada papira.
2. Patrica (kliše u pozitivu) se postavlja na donju ploču mašine, ispod papira.
3. Papir se postavlja između dva klišea.
4. Pritiskom se dobija otisak, tj. papir se ispupčava.

Matrice izrađujemo od magnezijuma debljine 1.00, 1.75, 3.00 i 7.00 mm.

Patrice izrađujemo od magnezijuma debljine 1.00 i 1.75 mm.

Umesto patrice mogu se koristi specijalni materijali za tu namenu (autogit, specijalni kartoni za patrice, prägoplast i sl.)