Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Klišei za tipoštampu

Tipoštampa je vrsta visoke štampe kojom se boja nanosi na materijal.

Za dobijanje otiska koristi se kliše i boja na sledeći način:
1. Kliše se montira na ploču.
2. Valjcima se boja nanosi na površinu klišea.
3. Pritiskom klišea na papir, dobija se otisak.

Klišee za tipoštampu izrađujemo od magnezijuma debljine 1.75 mm.