Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Izrada grafičkih filmova

Izrada grafičkih filmova, rezolucije 2540 dpi, širine 34 cm za offset, sito i tampon štampu.

Filmovi se izrađuju svaki radni dan u 10 časova.