Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Variogram (imitacija holograma)

Variogra, foilotisak sa mikroteksturom

Variogram (ili imitacija holograma) je foliotisak se mikroteksturnim klišeom.

Ovom tehnikom se dobija otisak koji se menja u zavisnosti od ugla posmatranja.

Za dobijanje otiska najčeće se koriste hologramske, a nešto ređe metalik folije.

Najčešća primena variograma je zaštita štampanog materijala.