Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Foliotisak (zlatotisak)

Foliotisak (zlatotisak)

Foliotisak (ili zlatotisak) je tehnika visoke štampe koja se koristi za nanošenje zlatnih, srebrnih, metaliziranih, hologramskih i pigmentnih folija na razne površine poput papira, kartona, plastike, kože i sl. Može biti ravni foliotisak, i foliotisak sa teksturom ili mikroteksturom.

Foliotisak je skoro neizbežan na ambalaži duvanskih proizvoda, slatkiša, kozmetičkih proizvoda, vina i ostalih alkoholnih pića, kao i na čestitkama, pozivnicama, zahvalnicama. Često se koriste i na ostalim proizvodima poput vizit karti, memoranduma, flajera, kataloga, koverti, fascikla, u knjigama i časopisima (uglavnom naslovna strana), novčanicima, agendama, rokovnicima, kožnoj galanteriji, predmetima od plastike, metala i drveta.