Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Klišei za foliotisak sa teksturom

Kod štampe foliotiska sa teksturom, jedni delovi otiska su ravni dok su drugi delovi blago ispupčeni. To stvara utisak da je otisak jednim delom sjajan a drugim delom mat.
 Za razliku od ravnog foliotiska, ovakva vrsta štampe daje dodatne mogućnosti u smislu izgleda otiska što rezultuje dosta atraktivnijim i eksluzivnijim izgledom štampanog materijala.

Za dobijanje otiska koristi se kliše, folija i patrica na sledeći način:
1. Kliše se montira na grejnu ploču i zagreva do određene temperature.
2. Ispod papira/kartona na kome se štampa postavlja se patrica.
3. Folija se postavlja iznad papira/kartona.
4. Kombinacijom temperature, pritiska i dužine zadržavanja klišea na papiru/kartonu preko folije dobija se otisak.

Klišee za foliotisak sa teksturom izrađujemo od magnezijuma debljine 1.75, 3.00 i 7.00 mm.

Za patricu se koriste specijalni materijali za tu namenu (npr. prägotherm).

Vršimo dodatne obrade klišea kao što su freziranje i košenje ivica, freziranje unutar klišea i bušenje rupa.