Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

RASPOREĐIVANJE KLIŠEA – Upustvo za raspoređivanje više klišea na istoj ploči zbog uštede.

UPUSTVO ZA SLANJE PRIPREMA – Upustvo za slanje priprema za izradu klišea putem e-maila.

PRAVILNE PRIPREME – Dokument u kome su prikazane kako treba da izgledaju pripreme u zavisnosti od namene klišea.