Temilov d.o.o. | Petra Lekovića 57, Beograd

Klišei za foliotisak sa mikroteksturom

Kod štampe foliotiska sa mikroteksturom, cela površina otiska je prekrivena tankim linijama. Na taj način dobija se efekat da se izgled otiska menja u zavisnosti od ugla posmatranja. Ova vrsta štampe najčešće se koristi kao zamena za hologram ali i kao zanimljiv detalj na svim vrstama štampanog materijala. Za mikrotesturni foliotisak uglavnom se koriste hologramske, a mogu se koristiti i zlatne, srebrne ili metalik folije.

Za dobijanje otiska koristi se kliše i folija na sledeći način:
1. Kliše se montira na grejnu ploču i zagreva do određene temperature.
2. Folija se postavlja iznad materijala na kojem se štampa.
3. Kombinacijom temperature, pritiska i dužine zadržavanja klišea na papiru/kartonu preko folije dobija se otisak.

Prilikom štampe foliotiska sa mirkoteksturom, ispod papira/kartona na kome se štampa, preporučuje se postavljanje podloge za dobijenja kvalitetnijeg otiska (make ready) poput epoksida ili pertinexa.

Kliešee za foliotisak sa mirkoteksturom izrađujemo od magnezijuma debljine 1.75, 3.00 i 7.00 mm.

U ponudi imamo i veliki izbor hologramskih folija.

Vršimo dodatne obrade klišea kao što su freziranje i košenje ivica, freziranje unutar klišea i bušenje rupa.